Đèn LED backlights FSI Technologies Vietnam

Đại lý FSI Technologies Vietnam,Đèn LED backlights FSI Technologies Vietnam

Đèn LED backlights FSI Technologies Vietnam

Models Name of products Vietnamese name Brand name
LEB-030030-B LEB Back Lights đèn LED backlights FSI Technologies Inc. Vietnam
LEB-030030-R FSI Technologies Inc. Vietnam
LEB-030030-RF FSI Technologies Inc. Vietnam
LEB-030030-W FSI Technologies Inc. Vietnam
LEB-030030-WF FSI Technologies Inc. Vietnam
LEB-060060-B FSI Technologies Inc. Vietnam
LEB-060060-R FSI Technologies Inc. Vietnam
LEB-060060-RF FSI Technologies Inc. Vietnam
LEB-060060-W FSI Technologies Inc. Vietnam
LEB-060060-WF FSI Technologies Inc. Vietnam
LEB-120120-B FSI Technologies Inc. Vietnam
LEB-120120-R FSI Technologies Inc. Vietnam
LEB-120120-RF FSI Technologies Inc. Vietnam
LEB-120120-W FSI Technologies Inc. Vietnam
LEB-120120-WF FSI Technologies Inc. Vietnam
LEB-120180-R FSI Technologies Inc. Vietnam
LEB-120180-W FSI Technologies Inc. Vietnam
LEB-180180-R FSI Technologies Inc. Vietnam
LEB-120240-R FSI Technologies Inc. Vietnam
LEB-240240-R FSI Technologies Inc. Vietnam
LEL-016061-B LEL Direct Bar Lights đèn LEL Direct Bar FSI Technologies Inc. Vietnam
LEL-016061-BF FSI Technologies Inc. Vietnam
LEL-016061-G FSI Technologies Inc. Vietnam
LEL-016061-R FSI Technologies Inc. Vietnam
LEL-016061-RF FSI Technologies Inc. Vietnam
LEL-016061-IR FSI Technologies Inc. Vietnam
LEL-016061-IRF FSI Technologies Inc. Vietnam
LEL-016061-W FSI Technologies Inc. Vietnam
LEL-016061-WF FSI Technologies Inc. Vietnam
LEL-016109-B FSI Technologies Inc. Vietnam
LEL-016109-G FSI Technologies Inc. Vietnam
LEL-016109-R FSI Technologies Inc. Vietnam
LEL-016109-RF FSI Technologies Inc. Vietnam
LEL-016109-IR FSI Technologies Inc. Vietnam
LEL-016109-IRF FSI Technologies Inc. Vietnam
LEL-016109-W FSI Technologies Inc. Vietnam
LEL-028109-B FSI Technologies Inc. Vietnam
LEL-028109-G FSI Technologies Inc. Vietnam
LEL-028109-R FSI Technologies Inc. Vietnam
LEL-028109-RF FSI Technologies Inc. Vietnam
LEL-028109-IR FSI Technologies Inc. Vietnam
LEL-028109-IRF FSI Technologies Inc. Vietnam
LEL-028109-W FSI Technologies Inc. Vietnam
LEL-028109-WF FSI Technologies Inc. Vietnam
LEL-016144-B FSI Technologies Inc. Vietnam
LEL-016144-G FSI Technologies Inc. Vietnam
LEL-016144-R FSI Technologies Inc. Vietnam
LEL-016144-RF FSI Technologies Inc. Vietnam
LEL-016144-IR FSI Technologies Inc. Vietnam
LEL-016144-IRF FSI Technologies Inc. Vietnam
LEL-016144-W FSI Technologies Inc. Vietnam
LEL-016144-WF FSI Technologies Inc. Vietnam
LEL-028144-R FSI Technologies Inc. Vietnam
LEL-028144-RF FSI Technologies Inc. Vietnam
LEL-016257-B FSI Technologies Inc. Vietnam
LEL-016257-G FSI Technologies Inc. Vietnam
LEL-016257-R FSI Technologies Inc. Vietnam
LEL-016257-RF FSI Technologies Inc. Vietnam
LEL-016257-IR FSI Technologies Inc. Vietnam
LEL-016257-W FSI Technologies Inc. Vietnam
LEW-028109-R FSI Technologies Inc. Vietnam
LEW-028109-W FSI Technologies Inc. Vietnam
LER-010032-B LER Direct Ring Lights đèn LER Direct Ring FSI Technologies Inc. Vietnam
LER-010032-G FSI Technologies Inc. Vietnam
LER-010032-R FSI Technologies Inc. Vietnam
LER-010032-RF FSI Technologies Inc. Vietnam
LER-010032-W FSI Technologies Inc. Vietnam
LER-028050-B FSI Technologies Inc. Vietnam
LER-028050-G FSI Technologies Inc. Vietnam
LER-028050-R FSI Technologies Inc. Vietnam
LER-028050-RF FSI Technologies Inc. Vietnam
LER-028050-W FSI Technologies Inc. Vietnam
LER-050090-B FSI Technologies Inc. Vietnam
LER-050090-G FSI Technologies Inc. Vietnam
LER-050090-R FSI Technologies Inc. Vietnam
LER-050090-RF FSI Technologies Inc. Vietnam
LER-050090-W FSI Technologies Inc. Vietnam
LEA-050074-B LEA Low Angle Ring Lights đèn LEA Low Angle Ring FSI Technologies Inc. Vietnam
LEA-050074-G FSI Technologies Inc. Vietnam
LEA-050074-R FSI Technologies Inc. Vietnam
LEA-050074-RF FSI Technologies Inc. Vietnam
LEA-050074-IR FSI Technologies Inc. Vietnam
LEA-050074-W FSI Technologies Inc. Vietnam
LEA-096134-B FSI Technologies Inc. Vietnam
LEA-096134-G FSI Technologies Inc. Vietnam
LEA-096134-R FSI Technologies Inc. Vietnam
LEA-096134-RF FSI Technologies Inc. Vietnam
LEA-096134-W FSI Technologies Inc. Vietnam
LEA-172208-B FSI Technologies Inc. Vietnam
LEA-172208-G FSI Technologies Inc. Vietnam
LEA-172208-R FSI Technologies Inc. Vietnam
LEA-172208-RF FSI Technologies Inc. Vietnam
LEA-172208-W FSI Technologies Inc. Vietnam
LES-056056-B LES Square Ring Lights đèn LES square ring FSI Technologies Inc. Vietnam
LES-056056-G FSI Technologies Inc. Vietnam
LES-056056-R FSI Technologies Inc. Vietnam
LES-056056-RF FSI Technologies Inc. Vietnam
LES-056056-W FSI Technologies Inc. Vietnam
LES-070070-B FSI Technologies Inc. Vietnam
LES-070070-G FSI Technologies Inc. Vietnam
LES-070070-R FSI Technologies Inc. Vietnam
LES-070070-RF FSI Technologies Inc. Vietnam
LES-070070-IR FSI Technologies Inc. Vietnam
LES-070070-IRF FSI Technologies Inc. Vietnam
LES-070070-W FSI Technologies Inc. Vietnam
LES-070070-WF FSI Technologies Inc. Vietnam
LED-045075-B LED Dark Field Lights đèn LED Dark Field Lights FSI Technologies Inc. Vietnam
LED-045075-G FSI Technologies Inc. Vietnam
LED-045075-R FSI Technologies Inc. Vietnam
LED-045075-RF FSI Technologies Inc. Vietnam
LED-045075-IR FSI Technologies Inc. Vietnam
LED-045075-W FSI Technologies Inc. Vietnam
LED-060090-B FSI Technologies Inc. Vietnam
LED-060090-G FSI Technologies Inc. Vietnam
LED-060090-R FSI Technologies Inc. Vietnam
LED-060090-RF FSI Technologies Inc. Vietnam
LED-060090-W FSI Technologies Inc. Vietnam
LED-102138-B FSI Technologies Inc. Vietnam
LED-102138-G FSI Technologies Inc. Vietnam
LED-102138-R FSI Technologies Inc. Vietnam
LED-102138-RF FSI Technologies Inc. Vietnam
LED-102138-W FSI Technologies Inc. Vietnam
LEO-031034-B LEO Coaxial Lights đèn LEO Coaxial Lights FSI Technologies Inc. Vietnam
LEO-031034-G FSI Technologies Inc. Vietnam
LEO-031034-R FSI Technologies Inc. Vietnam
LEO-031034-RF FSI Technologies Inc. Vietnam
LEO-031034-W FSI Technologies Inc. Vietnam
LEO-050052-B FSI Technologies Inc. Vietnam
LEO-050052-G FSI Technologies Inc. Vietnam
LEO-050052-R FSI Technologies Inc. Vietnam
LEO-050052-RF FSI Technologies Inc. Vietnam
LEO-050052-W FSI Technologies Inc. Vietnam
LEO-070073-B FSI Technologies Inc. Vietnam
LEO-070073-G FSI Technologies Inc. Vietnam
LEO-070073-R FSI Technologies Inc. Vietnam
LEO-070073-RF FSI Technologies Inc. Vietnam
LEO-070073-W FSI Technologies Inc. Vietnam
LEDI-028050 Controller, Cables & Accessories Bộ điều khiển, Cáp & Phụ kiện FSI Technologies Inc. Vietnam
LEDI-050090 FSI Technologies Inc. Vietnam
LEDI-056056 FSI Technologies Inc. Vietnam
LEDI-070070 FSI Technologies Inc. Vietnam
LEPO-016061 FSI Technologies Inc. Vietnam
LEPO-016109 FSI Technologies Inc. Vietnam
LEPO-028109 FSI Technologies Inc. Vietnam
LEPO-016144 FSI Technologies Inc. Vietnam
LEPO-016257 FSI Technologies Inc. Vietnam
LEPO-010032 FSI Technologies Inc. Vietnam
LEPO-028050 FSI Technologies Inc. Vietnam
LEPO-050090 FSI Technologies Inc. Vietnam
LEPO-056056 FSI Technologies Inc. Vietnam
LEPO-070070 FSI Technologies Inc. Vietnam
LEC-MB1 FSI Technologies Inc. Vietnam
LEC-MT25 FSI Technologies Inc. Vietnam
LEC-MT27 FSI Technologies Inc. Vietnam
LEC-PS2 FSI Technologies Inc. Vietnam
LEC-PS1 FSI Technologies Inc. Vietnam
LEC-PS3 FSI Technologies Inc. Vietnam
LEC-EC1 FSI Technologies Inc. Vietnam
LEC-EC3 FSI Technologies Inc. Vietnam
LEC-EC5 FSI Technologies Inc. Vietnam
LEC-ADP FSI Technologies Inc. Vietnam
LEDI-016061 FSI Technologies Inc. Vietnam
LEDI-016109 FSI Technologies Inc. Vietnam
LEDI-028109 FSI Technologies Inc. Vietnam
LEDI-016144 FSI Technologies Inc. Vietnam
LEDI-028144 FSI Technologies Inc. Vietnam
LEDI-016257 FSI Technologies Inc. Vietnam
LEDI-010032 FSI Technologies Inc. Vietnam
XB-01-21 X-Beam đèn tia X- beam FSI Technologies Inc. Vietnam
XB-02-21 FSI Technologies Inc. Vietnam
XB-03-21 FSI Technologies Inc. Vietnam
XB-04-21 FSI Technologies Inc. Vietnam
XB-01-11 FSI Technologies Inc. Vietnam
XB-01-12 FSI Technologies Inc. Vietnam
XB-02-11 FSI Technologies Inc. Vietnam
XB-02-12 FSI Technologies Inc. Vietnam
XB-03-11 FSI Technologies Inc. Vietnam
XB-03-12 FSI Technologies Inc. Vietnam
XB-04-11 FSI Technologies Inc. Vietnam
XB-04-12 FSI Technologies Inc. Vietnam
XB-05-11 FSI Technologies Inc. Vietnam
XB-05-12 FSI Technologies Inc. Vietnam
XB-06-11 FSI Technologies Inc. Vietnam
XB-06-12 FSI Technologies Inc. Vietnam
XB-07-11 FSI Technologies Inc. Vietnam
XB-07-12 FSI Technologies Inc. Vietnam
XB-08-11 FSI Technologies Inc. Vietnam
XB-08-12 FSI Technologies Inc. Vietnam
XB-09-11 FSI Technologies Inc. Vietnam
XB-09-12 FSI Technologies Inc. Vietnam
XB-01-32 FSI Technologies Inc. Vietnam
XB-02-32 FSI Technologies Inc. Vietnam
CFL-025 High Frequency Florescent Light Source CFL-025 and CFL-048 đèn huỳnh quang tần số cao CFL-025 và CFL-048 FSI Technologies Inc. Vietnam
CFL-025-C FSI Technologies Inc. Vietnam
CFL-048 FSI Technologies Inc. Vietnam
CFL-048-C FSI Technologies Inc. Vietnam
CFT-049 CFT Ultra Watertight Tubular florescent lightsources đèn huỳnh quang hình ống CFT FSI Technologies Inc. Vietnam
CFT-050 FSI Technologies Inc. Vietnam
CFT-051 FSI Technologies Inc. Vietnam
CFT-052 FSI Technologies Inc. Vietnam
CFT-053 FSI Technologies Inc. Vietnam
CFT-900 FSI Technologies Inc. Vietnam
CFT-901 FSI Technologies Inc. Vietnam
CFT-902 FSI Technologies Inc. Vietnam
CFT-903 FSI Technologies Inc. Vietnam
CFT-904 FSI Technologies Inc. Vietnam
CFT-905 FSI Technologies Inc. Vietnam
CFT-906 FSI Technologies Inc. Vietnam
CLHA-0080 (8 mm) Lenses ống kính FSI Technologies Inc. Vietnam
CLHA-0120 (12 mm) FSI Technologies Inc. Vietnam
CLHA-0160 (16 mm) FSI Technologies Inc. Vietnam
CLHA-0250 (25 mm) FSI Technologies Inc. Vietnam
CLHA-0350 (35 mm) FSI Technologies Inc. Vietnam
CLHA-0500 (50 mm) FSI Technologies Inc. Vietnam
EVT Smart Cameras Cameras, Sensors & Software Máy ảnh, Cảm biến & Phần mềm FSI Technologies Inc. Vietnam
 NeuroCheck Software FSI Technologies Inc. Vietnam
LAB Systems FSI Technologies Inc. Vietnam
Universal Trigger Sensor FSI Technologies Inc. Vietnam

PTC là đại lý phân phối chính hãng PNR Italia Vietnam

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0979349375

0979349375