Đại lý chính hãng Gefran tại Vietnam – Đại lý Gefran Vietnam

 Đại lý chính hãng Gefran tại Vietnam – Đại lý Gefran Vietnam

1. Đại lý chính hãng Gefran tại Vietnam

Các sản phẩm của Gefran cung cấp luôn được đánh giá cao về tính đa dạng, chất lượng và tính chuyên môn cao xoay quanh ba dòng chính gồm:  Cảm biến Gefran, Điều khiển tự động Gefran, Kiểm Soát Chuyển Động Gefran – Biến tần Gefran

  2. SẢN PHẨM GEFRAN:

 • Cảm biến vị trí Gefran Position sensor Gefran Việt nam: Magnetostrictives, potentiometers, rotary, inclinometers, linear by wire
 • Cảm biến áp suất Gefran Pressure sensor Gefran Việt nam: Cảm biến áp suất nóng chảy Gefran Melt Sensor Gefran Việt nam
 • Cảm biến nhiệt độ Gefran: thermocouples, resistance thermometers Gefran
 • Bộ hiển thị và điều khiến Gefran controllers and indicators Gefran 
 • Cảm biến đo lực căng Gefran – Strain and Force Gefran 
 • Điều khiển nguồn Gefran – Power Control Gefran Việt nam
 • Điều khiển tự động Gefran: PC – CPU, Remote I/OS, HMI, PLCS,..
 • Biến tần Gefran – Inverter  bao gồm: Biến tần cho ngành công nghiệp, biến tần cho thang máy, biến tần DC, biến tần Regen and AC/DC power suppliers, biến tần Special Configurations
 • Servo drives and motors Gefran

3. BIẾN TẦN GEFRAN

Biến tần Gefran cho ngành công nghiệp

 • Biến tần Gefran ADV200 Field-Oriented vector inverter
 • Biến tần Gefran ADV200 LC Liquid cooled field-oriented vector inverter
 • Biến tần Gefran BDI50 Compact v/f & sensorless inverter
 • Biến tần Gefran VDI100General purpose full vector inverter
 • Biến tần Gefran ADV200 HC Field-Oriented vector inverter for Hoist & Crane applications
 • Biến tần Gefran ADV200 WA Field-Oriented vector inverter for water treatment and HVAC
 • Biến tần Gefran ADV200 SP Inverter for solar water pumps
 • Biến tần Gefran ADP200 inverter for servo pump applications

Biến tần Gefran cho ngành thang máy

 • Biến tần Gefran ADL300 Lift Field oriented vector inverter for synchronous/asynchronous motors
 • Biến tần Gefran VDL200 Lift-field-oriented vector inverter for asynchronous motors
 • Biến tần Gefran ICS-ADL300 Integrated solution for elevators
 • Biến tần Gefran AVRy Lift Field-Oriented vector inverter for synchronous motors with built-in power recovery
 • Biến tần Gefran AGL50 – EV Lift Space Vector inverter
 • Biến tần Gefran AFE200 Regenerative active front end power suppliers

Biến tần Gefran DC

 • Biến tần Gefran TPD32 EV Armature DC converters
 • Biến tần Gefran TPD32 EV
 • Biến tần Gefran TPD32 EV-CU Regulation control unit for universal external power bridge-FC Field regulators
 • Biến tần Gefran TPD32 EV-12P/12S 12-pulse DC armature converters

Biến tần Gefran Regen and AC/DC power suppliers

 • Biến tần Gefran AFE200 Regenerative active front end power suppliers
 • Biến tần Gefran FFE200 Regenerative fundamental front end power suppliers
 • Biến tần Gefran SMB200 AC/DC power suppliers
 • Biến tần Gefran SM32 AC/DC power suppliers

Biến tần Gefran Special Configurations

 • Biến tần Gefran Biến tần GefranADV200-EH Field-oriented vector inverter with IP54 external heatsink
 • Biến tần Gefran ADV200-E54 Field-oriented vector inverter with IP54 enclosure
 • Biến tần Gefran ADV200 System Turnkey cabinet solutions
S9O06IT ADV-2055-KBX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O07IT ADV-2075-KBX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O08IT ADV-2110-KBX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O09IT ADV-3150-KBX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O10IT ADV-3185-KBX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O11IT ADV-3220-KBX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O13IT ADV-4300-KBX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O15IT ADV-4370-KBX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O17IT ADV-4450-KBX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O19IT ADV-5550-KBX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O12IT ADV-4300-KXX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O14IT ADV-4370-KXX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O16IT ADV-4450-KXX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran  Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O18IT ADV-5550-KXX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O20IT ADV-5750-KXX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O21IT ADV-5900-KXX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O22IT ADV-61100-KXX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O23IT ADV-61320-KXX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O24IT ADV-71600-KXX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O25IT ADV-72000-KXX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O26IT ADV-72500-KXX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O27IT ADV-73150-KXX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O32IT ADV-73551-KXX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O01 ADV-1007-KBX-4 Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O02 ADV-1015-KBX-4 Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O03 ADV-1022-KBX-4 Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O04 ADV-1030-KBX-4 Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O05 ADV-1040-KBX-4 Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O06 ADV-2055-KBX-4 Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran  Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O07 ADV-2075-KBX-4 Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O08 ADV-2110-KBX-4 Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O09 ADV-3150-KBX-4 Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O10 ADV-3185-KBX-4 Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O11 ADV-3220-KBX-4 Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O13 ADV-4300-KBX-4 Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O15 ADV-4370-KBX-4 Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O17 ADV-4450-KBX-4 Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O19 ADV-5550-KBX-4 Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O12 ADV-4300-KXX-4 Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O14 ADV-4370-KXX-4 Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O16 ADV-4450-KXX-4 Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O18 ADV-5550-KXX-4 Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O20 ADV-5750-KXX-4 Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O21 ADV-5900-KXX-4 Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O22 ADV-61100-KXX-4 Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O23 ADV-61320-KXX-4 Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O24 ADV-71600-KXX-4 Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O25 ADV-72000-KXX-4 Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O26 ADV-72500-KXX-4 Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O27 ADV-73150-KXX-4 Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O32 ADV-73551-KXX-4 Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O10DC ADV-3185-KXX-4-DC Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O11DC ADV-3220-KXX-4-DC Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O12DC ADV-4300-KXX-4-DC Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O13DC ADV-4370-KXX-4-DC Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O14DC ADV-4450-KXX-4-DC Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O15DC ADV-5550-KXX-4-DC Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O16DC ADV-5750-KXX-4-DC Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O17DC ADV-5900-KXX-4-DC Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O18DC ADV-61110-KXX-4-DC Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O19DC ADV-61320-KXX-4-DC Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O20DC ADV-71600-KXX-4-DC Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O21DC ADV-72000-KXX-4-DC Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O22DC ADV-72500-KXX-4-DC Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O23DC ADV-73150-KXX-4-DC Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O32DC ADV-73551-KXX-4-DC Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O01IT ADV-1007-KBX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O02IT ADV-1015-KBX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O03IT ADV-1022-KBX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O04IT ADV-1030-KBX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O05IT ADV-1040-KBX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O06IT ADV-2055-KBX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O07IT ADV-2075-KBX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O08IT ADV-2110-KBX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O09IT ADV-3150-KBX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O10IT ADV-3185-KBX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O11IT ADV-3220-KBX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O13IT ADV-4300-KBX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O15IT ADV-4370-KBX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O17IT ADV-4450-KBX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O19IT ADV-5550-KBX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O12IT ADV-4300-KXX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O14IT ADV-4370-KXX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O16IT ADV-4450-KXX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O18IT ADV-5550-KXX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O20IT ADV-5750-KXX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O21IT ADV-5900-KXX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O22IT ADV-61100-KXX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O23IT ADV-61320-KXX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O24IT ADV-71600-KXX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O25IT ADV-72000-KXX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O26IT ADV-72500-KXX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O27IT ADV-73150-KXX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran
S9O32IT ADV-73551-KXX-4-IT Gefran Việt Nam, Gefran Viet nam, Đại lý chính hãng Gefran tại Việt Nam, Biến tần Gefran, Bien tan Gefran

PTC là đại lý chính hãng của  Gefran Vietnam . Mọi nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

———————————————————————————————————————————————-

PTC Vietnam hiện là đại lý Gefran Vietnam chuyên phân phối trực tiếp tất cả các thiết bị của hãng với cam kết:
✓ Báo giá ngay nhanh
✓ Hàng chính hãng
✓ Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0979349375

0979349375