NSD Vietnam, Đại lý NSD Vietnam, Pitesco Vietnam

NSD Vietnam, Đại lý NSD Vietnam, Pitesco Vietnam

Giới thiệu về Tập đoàn NSD Vietnam 

NSD Thành lập từ năm 1955.

Địa chỉ : 3-31-28 Osu Naka-Ku Nagoya Aichi Japan

NSD là nhà sản xuất và cung ứng toàn cầu thiết bị bô giải mã xung tuyệt đối  hay còn có tên gọi khác là bộ giải mã vòng quay tuyệt đối / Encorder tuyệt đối dùng trong đa dạng  các công nghiệp và ứng dụng. NSD đã nỗ lực hết mình để phát triển, cải tiến và tối ưu hóa hiệu suất của các cảm biến vị trí dùng cho môi trường khắc nghiệt và kém chất lượng. NSD là nơi khách hàng cần.

Encoder của NSD được dùng nhiều trong các ứng dụng :

 • Sản xuất Thép
 • Công nghiệp sản xuất giấy và màng phim
 • Công nghiệp sản xuất Lốp xe
 • Công nghiệp sản xuất cửa chắn nước / cửa đập/ cửa van

Các dòng sản phẩm ABSOCODER của NSD bao gồm :

 • VRE – Absocoder sensor VRE- Single Turn Rotary Position Sensor – Cảm biến vị trí – vòng quay đơn/ Bộ mã hóa vòng quay đơn
 • MRE- Absocoder sensor MRE- Multi Turn Rotary Position Sensor- Cảm biến vị trí – nhiều vòng / Bộ mã hóa vòng quay đa vòng
 • VLS – Linear ABSOCODER – Linear Position Sensor- cảm biến vị trí tuyến tính
 • CYLNUC Smart Linear Position Sensing Cylinder – Xy lanh cảm biến vị trí tuyến tính
 • ABSO PX® – Magnetic Proximity Sensor – cảm biến tiệm cận từ tính
 • VR Tension Meter – Máy đo lực căng/ cảm biến đo lực căng
 • EZ GAP – Eddy Current Displacement Sensor- cảm biến dịch chuyển bằng dòng diện xoáy

Các sản phẩm đạc trưng của SND Vietnam:

 1. NSD VRE Cảm biến vị trí – vòng quay đơn/ Bộ mã hóa vòng quay đơn – – Absocoder sensor VRE- Single Turn Rotary Position Sensor – NSD Vietnam

https://www.nsdcorp.com/product/one_turn_sensor/index.html

Cảm biến vị trí tuyệt đối vòng quay đơn NSD có tên VRE ABSOCODER là một cảm biến cơ điện có chức năng đo vị trí góc khi thay đổi điện trở từ.

Bộ mã hóa vòng quay đơn VRE của NSD Vietnam bao gồm 4 dòng :

 • Encorder VRE tiêu chuẩn
 • Encorder VRE chống nước – water proof
 • Encorder VRE dùng cho công nghiệp nặng – heavy duty
 • Encorder VRE chống cháy nổ – Explosion proof

NSD Model coding:

 • Encorder VRE tiêu chuẩn
NSD Absocoder Sensor Type Mounting Shaft shape Connector type
VRE-P028SAC P028 S A C
VRE-P062SAC P062 S A
VRE-P062SBC B
VRE-P062FAC F A
VRE-P062FBC B
VRE-16TS062FAL 16TS062 A L
 • Encorder VRE chống cháy nổ – Explosion proof
NSD

Absocoder Sensor

Extension sensor cable Safety barrier Converter connection cable Controller model
Single-turn type
VRE-EXIP028SAB
4P-EP-5152-(Max.100m)
(Robotic cable)
BA-3PEXI-G
No.TC18587 *1
4P-S-0140-(Max.5m) NCV-20NBNVP-EXI
Converter Output=Binary code
4P-EP-S-6465-(Max.200m)
(Standard cable)
NCV-20NGNVP-EXI
Converter Output=Gray code
Single-turn type
VRE-EXIP062□□B
4P-EP-5152-(Max.100m)
(Robotic cable)
BA-3PEXI-G
No.TC18588 *1
VS-6E-EXI
VARICAM Output=Switch
4P-EP-S-6465-(Max.200m)
(Standard cable)
NPG-10NAAVP-EXI
ABSO PULPUL Output=A/B/Z phase pilse
Single-turn type
VRE-EXI10TP058MSB
4P-EP-5152-(Max.100m)
(Robotic cable)
BA-3PEXI-VT
No.TC20269
4P-S-0140-(Max.5m) NPG-10NAAVT-EXI
ABSO PULPUL Output=A/B phase pilse
4P-EP-S-6465-(Max.200m)

(Standard cable)

 • Encorder VRE dùng cho công nghiệp nặng – heavy duty

Cách chọn code :

①Sensor model ②Phase type ③Mounting ④Input shaft ⑤Connector type ⑥Interconnecting
sensor cable (m)
⑦Silicon oil injected
VRE P 061 F K B
P 074 F K B 2 -G
P 101 F K B 2 -G
16TS 100 F K B 2 -G
10TP 068 F K B 2
10TP 101 F K B 2 -G

Ví dụ :

 • Encoder NSD VRE- P061-F-K-B
 • Encoder NSD VRE- P074-L-K-B
 • Encoder NSD VRE- P101-M-K-B
 • Encoder NSD VRE-16TS-100
 • Encoder NSD VRE-10TP-068
 • Encoder NSD VRE-10TP-101
 • ….
 1. NSD Encoder MRE- Cảm biến vị trí – nhiều vòng / Bộ mã hóa vòng quay đa vòng – Absocoder sensor MRE- Multi Turn Rotary Position Sensor – NSD Vietnam

https://www.nsdcorp.com/product/multi_turn_sensor/index.html

Cảm biến vị trí tuyệt đối nhiều vòng NSD có tên MRE ABSOCODER là một cảm biến cơ điện có chức năng đo vị trí góc dưới sự thay đổi từ trở.

Bộ mã hóa vòng quay đơn MRE của NSD Vietnam bao gồm 4 dòng :

 • Encorder MRE tiêu chuẩn
 • Encorder MRE chống nước – water proof
 • Encorder MRE dùng cho công nghiệp nặng – heavy duty
 • Encorder MRE chống cháy nổ – Explosion proof

NSD Model coding:

 • Encorder MRE tiêu chuẩn
NSD Absocoder

Sensor model

Total number of turns Shape Type Mounting Shaft shape Connector type
MRE-32SP062SAC 32 S P062 S A C
MRE-32SP062SBC B
MRE-32SP062FAC F A
MRE-32SP062FBC B
MRE-G64SP062FAC

MRE-G128SP062FAC

MRE-G160SP062FAC

MRE-G256SP062FAC

MRE-G320SP062FAC

G□
□ : 64,128,160, 256,320
A
MRE-G64SP062FBC

MRE-G128SP062FBC

MRE-G160SP062FBC

MRE-G256SP062FBC

MRE-G320SP062FBC

B

 

 • Encorder MRE chống nước – water proof

Liên hệ NSD để được tư vấn và hỗ trợ.

 • Encorder MRE dùng cho công nghiệp nặng – heavy duty

Cách chọn code :

①Sensor
model
②Number of
turns
③Shape ④Phase
type
⑤Mounting ⑥Input
shaft
⑦Connector
type
⑧Interconnecting
sensor cable (m)
⑨Silicon oil
injected
MRE 32 S P061 F K B
32 S P074 F K B 2 -G
32 S P101 F K B 2 -G
1024 S 16TS100 F K P 2 -G
 • Encorder MRE chống cháy nổ – Explosion proof
NSD

Absocoder Sensor

Extension sensor cable Safety barrier Converter connection cable Controller model
Multi-turn type
MRE-EXI32SP061□□B
4P-EP-5152-(Max.60m)
(Robotic cable)
BA-4PEXI-MR
No.TC18761 *1
4P-S-0140-(Max.5m) NCV-20NBNMR-EXI
Converter Output=Binary code
4P-EP-S-6465-(Max.100m)
(Standard cable)
NCV-20NGNMR-EXI
Converter Output=Gray code
Multi-turn type
MRE-EXIG□SP061F□B
4P-EP-5152-(Max.100m)
(Robotic cable)
BA-4PEXI-MR
No.TC18762 *1
VM-2CC-EXI (CC-Link)
Network Converter Output=Binary code
4P-EP-S-6465-(Max.200m)
(Standard cable)

 

 1. NSD Encorder VLS – Cảm biến vị trí tuyến tính – Linear Position Sensor/ Linear ABSOCODER Series

https://www.nsdcorp.com/product/line_sensor/index.html

Cảm biến vị trí tuyệt đối tuyến tính NSD, Linear ABSOCODER là một cảm biến cơ điện để đo chiều dài và lượng di chuyển tuyến tính dưới sự thay đổi từ trở. Độ bền vượt trội của ABSOCODER với hiệu suất đã được kiểm chứng tại môi trường thực tế là nhờ một cấu trúc sáng tạo giúp loại bỏ các bộ phận tiếp xúc cơ học và đáp ứng cảm biến không có điện tử bên trong. Dòng cảm biến vị trí tuyến tính  VLS của NSD là cảm biến vị trí tuyến tính thông minh được lắp đặt bên trong xi lanh.

Cảm biến vị trí tuyến tính VLS của NSD Vietnam bao gồm 4 dòng:

 • Encorder VLS tiêu chuẩn
 • Encorder VLS chống nước – water proof
 • Encorder VLS dùng cho công nghiệp nặng – heavy duty
 • Encorder VLS chống cháy nổ – Explosion proof

NSD Model coding:

 • Encorder VLS tiêu chuẩn
Type List of sensor model Absolute detection range
(UNIT:mm)
Type Max. detection stroke
(UNIT:mm)
Code
Absolute
& dual-rod
type
VLS-256PWB
VLS-256PW58B
VLS-256PW100B
VLS-256PW128B
VLS-256PW200B
256 PW 58, 100, 128, 200, 256 B
VLS-512PWB
VLS-512PW200B
VLS-512PW220B
VLS-512PW350B
VLS-512PW400B
512 200, 220, 350, 400, 512
VLS-1024PW
VLS-1024PW600
VLS-1024PW800
1024 600, 800, 1024

 

 • Encorder VLS chống nước – water proof

Liên hệ NSD để được tư vấn  & Hỗ trợ

 • Encorder VLS dùng cho công nghiệp nặng – heavy duty

Cách chọn code :

①NSD Sensor model ②Stroke ③Mounting ④Connector type ⑤Interconnecting sensor cable
VLS-8SM20 -□ F
VLS-8SM14 -□ F
VLS-8SM14S -□ F

①Sensor model

VLS-8SM20 (High-resolution)
VLS-8SM14 (High-resolution)
VLS-8SM14S (High-resolution)

②Stroke

VLS-8SM20 VLS-8SM14
VLS-8SM14S
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 50, 100, 150, 200

③Mounting : F[Flange-mount type]

④Connector type

⑤Interconnecting sensor cable

 • 2[2m]
 • 5[5m]
 • 10[10m]
 • 15[15m]
 • 20[20m]
 • Encorder VLS chống cháy nổ – Explosion proof
NSD

Absocoder Sensor

Extension sensor cable Safety barrier Converter connection cable Controller model
Linear type
(Submicron Absocoder)
VLS-EXI1.64SS6AB
3S-EP-5152-(Max.100m)
(Robotic cable)
BA-3SEXI-P
No.TC18136
3S-S-0140-
(Max.5m)-S045
VL-2-S1-EXI
Converter Output=Binary code
Linear type
VLS-EXI8PSM□□□
4P-EP-5152-(Max.60m)
(Robotic cable)
BA-3PEXI-P
No.TC18398
4P-S-0140-(Max.5m) NCV-20NBNLP-EXI
Converter Output=Binary code
4P-EP-S-6465-(Max.120m)
(Standard cable)
NCV-20NGNLP-EXI
Converter Output=Gray code

 

 1. NSD Encorder Inrodsensor® – Cảm biến vị trí tuyến tính – Linear Position Sensor/ Linear ABSOCODER Series

https://www.nsdcorp.com/product/line_sensor/index.html

Cảm biến vị trí tuyến tính NSD, Inrodsensor cung cấp khả năng kiểm soát vị trí tuyến tính chính xác và đáng tin cậy cao với công nghệ đo vị trí cơ học và không tiếp xúc của NSD. Mục đích chung Inrodsensor được thiết kế để điều khiển chuyển động cao cấp với các ứng dụng sử dụng rộng rãi.

Cảm biến vị trí tuyến tính Inrodsensor của NSD Vietnam bao gồm 3 dòng:

 • Encorder INRODSENSOR tiêu chuẩn

Liên Hệ NSD để được tư vấn và hỗ trợ

 • Encorder INRODSENSOR dùng cho công nghiệp nặng – heavy duty

Cách chọn code :

List of NSD
sensor model
①Max.operating
pressure
②Sensor scale
outside diameter
③Backward
limit K
④Stroke ⑤Sensor
head
⑥Connector
type
⑦Cable
length
⑧O-ring
material
IRS-
51.2P
18 A 512.0 P B 5
IRS-
51.2P
30 A 512.0 P B 5
IRS-
32.8P
18 A 32.8 P B 5

 

 • Encorder INRODSENSOR chống cháy nổ – Explosion proof
Cylinder type
IRS-EXI51.2P12□□FAB□
4P-EP-5152-(Max.100m)
(Robotic cable)
BA-3PEXI-C
No.TC18589 *1
4P-S-0140-(Max.5m) NCV-30NBNLC-EXI
Converter Output=Binary code
4P-EP-S-6465-(Max.200m)
(Standard cable)
Cylinder type
IRS-EXI51.2P18□□□AB□
4P-EP-5152-(Max.100m)
(Robotic cable)
BA-3PEXI-C
No.TC18590 *1
4P-EP-S-6465-(Max.200m)
(Standard cable)
Cylinder type
IRS-EXI51.2P30□□PAB□
4P-EP-5152-(Max.100m)
(Robotic cable)
BA-3PEXI-C
No.TC18591 *1
4P-EP-S-6465-(Max.200m)
(Standard cable)

 

 1. NSD CYLNUC – Xy lanh cảm biến vị trí tuyến tính – Smart Linear Position Sensing Cylinder

https://www.nsdcorp.com/product/integrated_sensor/index.html

CYLNUC là xi lanh cảm biến vị trí tuyến tính thông minh của NSD Vietnam cho biết lượng hành trình tuyến tính và độ giãn của thanh trong suốt phạm vi của hành trình cảm biến.

Xy lanh cảm biến vị trí tuyến tính CYLNUC của NSD Vietnam bao gồm 2 dòng :

 • Encorder CYLNUC tiêu chuẩn

Cách chọn mã : CSA-[a]×[b]-[c][d]-C[e]-[f]

Standard model code: CSA-20×250-FA7-C2.0-A1

Item Code Description
a Bore size 20 Φ20 Units : mm
40 Φ40
b Stroke length 30 ~ 500 Φ20 Standard stroke : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 Units : mm
30 ~ 700 Φ40 Standard stroke : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700
c Mounting style [FA]Flange on rod end side
[LS]Foot on rod end side /parallel to axis
[TB]Trunnion on head end side
[FB]Flange on head end side
[LB]Foot both ends /parallel to axis
d Max. operating pressure 7 0.7 MPa
0 Piston with hole
e Interconnecting sensor cable length 2.0 2 m
f Option A1 Lock nut (accessory)
A2 Clevis / single
A3 Clevis / double (supplied with a Pivot pin A4)
A4 Pivot pin (for Clevis)
C4 Bellows

 

 • Encorder CYLNUC dùng cho công nghiệp nặng – heavy duty

Các chọn code:

Ví dụ :

 • Encoder NSD CSAH-20-250-FA
 • Encoder NSD CSAH-40-250-FA
 • Encoder NSD CSHH-20-250-FA
 • Encoder NSD CSHH-40-250-FA
 1. NSD ABSO PX® – Magnetic Proximity Sensor – cảm biến tiệm cận từ tính

https://www.nsdcorp.com/product/absopx/index.html

Cảm biến tiệm cận từ tính ABSO PX, NSD True Heavy Duty Magnetic Proximity Sensor được phát triển để sử dụng trong môi trường khắc nghiệt, nhiệt độ cao, độ rung cao, điều kiện nước và môi trường ngoài trời.

Khả năng chịu nhiệt tối đa: 150 ℃ (Có sẵn thông số 180 ℃ đặc biệt)

Xếp hạng bảo vệ: IP67 / IP69K

Chống rung: 2 × 102m / S2 (20G)

Khả năng chống va đập: 4,9 × 103m / S2 (500G)

Cảm biến tiệm cận từ tính ABSO PX bao gồm 8 dòng sản phẩm :

 • NSD Sensor HPM-116
 • NSD Sensor HPM-34
 • NSD Sensor HPS-M34D – Cylinder type
 • NSD Sensor HPS-M30M/ HPS-M18M – thread type
 • NSD Sensor HPS-M82A/ HPS-M95A – Block type
 • NSD Sensor HPS-R20A – Plunger type
 • NSD Sensor HPS-F60A – Flat type
 • NSD Sensor HPS-C25A – Position detection of cylinder stroke end
 1. NSD VR Tension Meter – thiết bị đo lực căng/ cảm biến đo lực căng

https://www.nsdcorp.com/product/tension/vrtension/index.html

VR TENSION là giải pháp mới cho Máy đo trọng lượng & lực căng với cấu trúc sáng tạo và phát triển mạnh mẽ để có độ bền cao hơn và giao diện linh hoạt.

Đặc tính nổi bật của thiết bị đo VR NSD:

 • High Sensibility – Độ nhạy cao
 • High Reliability – Độ tin cậy cao
 • High Durability – Độ bền cao
 • High Precision – Độ chính xác cao

VR TENSION bao gồm 3 dòng :

 • Cảm biến lực căng chịu nhiệt – Heat resiting
 • Cảm biến lực căng chống nước – water proof
 • Cản biến lực căng chống cháy nổ – Explosion proof
 1. EZ GAP – Eddy Current Displacement Sensor- cảm biến dịch chuyển bằng dòng diện xoáy

https://www.nsdcorp.com/product/easygap/index.html

EZ GAP là cảm biến dịch chuyển dòng điện xoáy để đo khoảng cách  sắt, thép không gỉ và nhôm.

Đặc tính nổi bật của dòng EZ GAP :

 • Khả Chống chịu được với môi trường bên ngoài cao – IP67
 • Dễ dàng thiết lập hiệu chuẩn
 • Chênh lệch nhiệt độ thấp : ±015% F.S./℃
 • Bao gồm cả tính năng đo nhiệt độ
 • Dễ dang bảo trì

PTC là đại lý chính hãng NSD Vietnam

Chuyên phân phối các sản phẩm tự động hóa chính hãng – Tư vấn 24/7 và nhận lắp đặt kỹ thuật dự án

Xem thêm sản phẩm NSD tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0979349375

0979349375