A-ISO-DC-C1-C2-S Signal Isolator, Input 4~20mA to Dual Output 4~20mA, Input Power Supply: 24VDC

    thông liên hệ : Nguyễn Minh Tú 
    Số điện thoại/zalo : 0979349375

    0979349375

    0979349375