SYMAP STUCKEGROUP, ĐẠI LÝ HÃNG STUCKEGROUP VIỆT NAM

Dòng sản phẩm phiên bản plug-in SYMAP® R dựa trên bốn phiên bản biến thể của thiết bị:

SYMAP® FI – Rơ le bảo vệ bộ nạp

SYMAP® MI – Rơ le bảo vệ động cơ

SYMAP® 87M – Rơ le bảo vệ so lệch dòng động cơ

SYMAP® TI – Rơ le bảo vệ so lệch dòng biến áp / động cơ

0979349375

0916597556