Thiết bị kiểm tra đường ghép mí lon, SeamSight-B, CanNeed

SeamSight®-C , Máy kiểm tra mối ghép lon , Canneed Việt Nam

Canneed-CSS-100B , MÁY CẮT MÍ LON CANNEED , ĐẠI LÝ CANNEED VIỆT NAM

0979349375

0916597556